U woont, leeft of werkt in het Groninger bevingsgebied.
U wilt zich veilig voelen in een woning zonder schade en u wilt vertrouwen kunnen hebben in de toekomst.
Het laatste waar u op zit te wachten, is weer een adviserende partij die het beste met u voor denkt te hebben.
Toch – of juist daarom – denkt De Toeverlaat iets voor u te kunnen betekenen. Wat? Dat leggen we graag uit.

De Toeverlaat is een groep ruimtelijke adviseurs en ontwerpers die de bewoners wil adviseren.
De Toeverlaat wil serieus werk maken van de versterkings- en vernieuwingsopgave.
We richten ons op eigenaars van beschadigde panden, veroorzaakt door de aardgaswinning.
We zijn onafhankelijk, vrij en ongebonden, kennen Groningen en de Groningers. En we zijn hier geboren en getogen of al lange tijd in het gebied werkzaam.

Ons hart ligt hier en we vinden dat het beter moet. De partners – zie ook onderaan deze pagina – van De Toeverlaat stellen hun ervaring en specialistische kennis beschikbaar voor u als agrariër, monumenteigenaar, huiseigenaar, zorginstelling, onderwijsinstelling, corporatie of gemeente.

Niets doen?
Herstellen? Versterken?
Of slopen en nieuw bouwen?
Huiseigenaar en bewoner

U heeft als bewoner en eigenaar in het versterkings- gebied het nodige voor de kiezen gehad de afgelopen jaren. Het is lange tijd moeilijk geweest om te begrijpen wat er boven uw hoofd hangt, wat de versterkingsoperatie voor u zelf betekent en op wie u kunt bouwen. Vertrouwen heeft behoorlijk onder druk gestaan. En vertrouwen is nu nèt de basis om uw versterkingsoperatie tot een goed resultaat te brengen.

Wij denken dat er verandering nodig is om weer enigszins met vertrouwen aan de slag te kunnen gaan, zoals zekerheden vooraf en een situatie waar binnen u zelf weer keuzes kunt maken en niet behoeft af te wachten.

Uw schade- of versterkingsvraagstuk dwingt u om grote keuzes te maken: hoe kan de versterking worden vorm gegeven? Hoe behoud ik het monumentale karakter van mijn pand? Hoe bereid ik me voor op de toekomst? Hoe maak ik van een bedreiging weer iets goeds? Hoe zorg ik dat ik financieel verantwoorde keuzes maak?

Wij stellen met u een ontwerptraject samen. Wij zijn er voor u om te helpen wat het versterkingskader u biedt en tegelijkertijd welke toekomstplannen er mogelijk zijn. Het is ons vak om uw wensen, ontwerpkwaliteit, financiën en constructie bij elkaar te brengen. We helpen u graag.

De specialisten van De Toeverlaat kunnen ervoor zorgen dat uw belangen weer meetellen.
Boeren en buitenlui

Als eigenaar van een boerderij op het Groninger platteland staat u voor een complex vraagstuk. Wellicht hebt u bevingsgerelateerde schade aan uw boerderij en moet u een keuze maken. Niets doen? Herstellen? Versterken? Of slopen en nieuw bouwen? Misschien moet u daarnaast een asbestdak vervangen of hebt u (bedrijfs) economische redenen om gebouwen te vervangen, toe te voegen of van functie te laten veranderen.

Of u nu een boerenbedrijf hebt of een voormalige boerderij bewoont, de keuzes die u eerdaags gaat maken hebben grote consequenties voor uw erf.

In ruimtelijke en financiële, maar ook cultuurhistorische zin. Want uw erf en boerderij maken onderdeel uit van het typisch Groningse landschap.

Dit landschap heeft kwaliteiten en kenmerken die we met de ingrijpende operaties waar we nu voor staan absoluut niet willen verliezen.

Bij De Toeverlaat kunt u terecht om wegwijs te worden in het complexe speelveld. We helpen u heldere afwegingen te maken tussen de keuzes waarvoor u staat, en de juiste partners te kiezen voor het ontwerptraject.

Hoe maak ik van een bedreiging weer iets goeds?
Monumenteneigenaren

Als eigenaar van een monument of een karakteristiek pand heeft u wellicht schade aan uw pand. Dat maakt misschien weinig indruk op de instanties, maar volgens de wet hebt u recht op schadevergoeding. Uw dossier wordt voorzien van een nummer en wordt daarna keer op keer overgedragen aan andere mensen die beslissingen weer moeten voorleggen aan anderen. Daardoor moeten ze regelmatig terugkomen op hun woord.

‘Schade’ is het bedrag dat het kost om beschadigingen te herstellen, niet het bedrag dat door een calculatiebureau tegen nieuwbouwnormen wordt vastgesteld.

Vaak met een werkomschrijving die niet goed overdacht is. De huidige inzichten in versterkingswerkzaamheden komen vaak niet ten goede aan het behoud van het monument en zijn veelal te zeer vanuit een constructief oogpunt bedacht.

De specialisten van De Toeverlaat kunnen ervoor zorgen dat uw belangen weer meetellen. We kunnen u helpen uw weg te vinden in het oerwoud van instanties en subsidiemogelijkheden. Zodat u weer een gevoel van veiligheid terug krijgt en trots kunt zijn op het prachtige pand waarin u woont.

Het aanzicht van het
Groninger landschap en
de ruimtelijke ordening in
Groningse dorpen en steden
staan op het spel.
Zorginstellingen, onderwijsinstellingen, corporaties en gemeenten

Bezit u als zorginstelling, onderwijsinstelling, gemeente of corporatie grootschalig onroerend goed in het bevingsgebied? Of hebt u er een aanzienlijk aantal panden staan? Dan is de kans groot dat u al te maken hebt gehad met bevingsgerelateerde schade. U hebt vanzelfsprekend ook gemerkt hoe complex deze materie is. De onwaarschijnlijk grote opgave waar heel Groningen voor staat, kan niemand alleen oplossen.

U hebt wellicht een meerjarenonderhoudsplan. Misschien hebt u zelfs onderhoudscontracten afgesloten voor een deel van uw vastgoed. Het zou ook kunnen dat u op het punt staat uw panden opnieuw in te richten. Ongeacht uw situatie hebt u te maken met een aantal zaken waar we met z’n allen niet onderuit kunnen: krimp, de energietransitie en het groeiende belang van duurzaamheid.

Elke instelling vult deze maatschappelijk context aan met programmatische vernieuwing. Denk hierbij aan veranderende financieringsmodellen in de zorg of vernieuwde onderwijsvisies. Wat betekent deze complexiteit in de praktijk?

De keuzes die u als eigenaar van een groot aantal panden (of een aantal grote panden) eerdaags gaat maken, hebben grote consequenties. Voor uw organisatie, maar ook in groter verband: in ruimtelijke en cultuurhistorische zin. Het aanzicht van het Groninger landschap en de ruimtelijke ordening in Groningse dorpen en steden staan op het spel.

Immers: ook uw gebouwen maken onderdeel uit van de identiteit van Groningen. Die identiteit herbergt kwaliteiten en kenmerken die we niet willen verliezen.

Moet u herstellen? Versterken? Of toch slopen en opnieuw bouwen? Bij De Toeverlaat kunt u terecht voor ruimtelijk advies. We helpen u vanuit onze expertise bij het maken van een heldere afweging. Niet omdat we onszelf zo belangrijk vinden, maar omdat de identiteit van uw en ons gebied oprechte, serieuze aandacht verdient.

Ook een bredere samenwerking behoort tot de mogelijkheden en is de moeite van het onderzoeken waard. Samen met andere organisaties of instellingen in uw dorp of gemeente kunt u wellicht meer bereiken. Wanneer zorg en onderwijs economisch onder druk komen te staan, kan afstemming tussen verschillende partijen kansen genereren. Zo’n samenwerking kan binnen een dorp plaatsvinden, maar ook tussen meerdere dorpen. Flexibiliteit en alternatieve aanwendbaarheid zijn dan automatisch belangrijke onderwerpen.

De Toeverlaat wil belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen combineren met de bevingsopgave én met cultuurhistorisch besef. Dat doen we graag samen met u. Zo zorgen we ervoor dat u veilig en plezierig woont en werkt in de regio, dat we als gebied de goede kant op gaan én dat we ons karakter ook in de toekomst blijven behouden.